tem bạc's tag archives

In Tem Bạc, Tem Bóng (tạm dừng)

Tem bạc là loại tem màu bạc hay màu inox, tem bạc có thể dùng làm tem bảo hành, hoặc tem niêm phong sản phẩm. Tem bạc được sản xuất bằng công nghệ đặc [...]