name card's tag archives

In name card, in danh thiếp, in business card

Ngày mai phải đi gặp đối tác rồi. 1 cái danh thiếp cũng không có. Phải làm sao đây? - Bạn đến gặp đối tác, tấm danh thiếp sẽ nói lên đầy đủ thông tin của bạn. - Một tấm danh thiếp đẹp, chuyên nghiệp sẽ góp phần giúp chủ nhân của nó giành chiến [...]