mau lich tet 2012's tag archives

Catalogue Lịch Tết 2011

Lịch tết 2011 - VH1 Lịch tết 2011 - VH 2 Lịch tết 2011 - VH 3 Lịch tết 2011 - HTG 4 Lịch tết 2011 - VH 5 Lịch tết 2011 - VH 6 Lịch tết 2011 - VH 7 Lịch tết 2011 - VH 8 Lịch tết 2011 - VH 9 Lịch tết 2011 - VH 10 Lịch tết 2011 - VH 11 Lịch tết 2011 - VH [...]

Mùa lịch 2012 xuất hiện nhiều mẫu lịch đa năng

Thị trường lịch năm 2012 đã bắt đầu nhộn nhịp. Các cửa hàng chuyên in và bán lịch tết  tại TP.HCM đã tràn ngập các sản phẩm mới. Điều đáng chú ý năm nay là ngoài các sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp (DN) bắt đầu quay sang cạnh tranh bằng mẫu mã góp phần [...]