lịch tết's tag archives

Lịch Nẹp Thiếc 5 tờ

Lịch nẹp thiếc 5 tờ là 1 dạng lịch treo tường gồm 1 tờ bìa và 4 tờ tương ứng mỗi tờ 3 tháng, kích thước thường là 45 cm x 70 cm giấy couche [...]

Lịch tết, Lịch lò xo, lịch Bloc

-  Chuyên in các loại lịch: lịch lò xo, lịch bloc, lịch để bàn... - Lịch tết là một vật không thể thiếu trong mỗi Gia Đình Người Việt, ý nghĩa của lịch cũng rất đặc biệt: Lịch tết báo hiệu mùa xuân cho chúng ta biết những sự kiện Lịch sử, những ngày kỷ niệm, [...]

Lịch là gì, có mấy loại, tính thế nào?

Thuật ngữ Lịch - Calendar bắt nguồn từ tiếng Latin Calendarium, có nguồn gốc từ tiếng La Mã xưa, có nghĩa là Sổ nợ. Con nợ phải trả chủ nợ tiền lãi vào đầu các tháng, dần dùng quen, trở thành nghĩa là lịch, để đo khoảng thời gian. Có rất nhiều loại lịch, lịch [...]