lich tờ 2012's tag archives

Lịch Nẹp Thiếc 5 tờ

Lịch nẹp thiếc 5 tờ là 1 dạng lịch treo tường gồm 1 tờ bìa và 4 tờ tương ứng mỗi tờ 3 tháng, kích thước thường là 45 cm x 70 cm giấy couche [...]

LỊCH LÒ XO 7 TỜ

*Lịch được treo trên tường người ta gọi đó là Lịch treo tường *Lịch treo tường có nhiều loại, mỗi loại lại có nhiều loại, trong nhiều loại đó mỗi loại lại có nhiều loại... nói chung rất phong phú và đa dạng như: -Lịch bloc thì có bloc siêu cực đại , bloc [...]