lịch để bàn 2012's tag archives

Lịch bàn 2012

Lịch hay để trên bàn người ta gọi là Lịch để bàn. Lịch bàn hình chữ  A thường có 13 tờ 1 tờ bìa và 12 tờ tương ứng mỗi tháng, hình ảnh trên lịch để bàn là thiên nhiên, bông hoa, hay kỳ quan thế giới... nhìn vào ta cảm giác như được thư thái nhẹ nhàng, ngoài ra lịch [...]

LỊCH ĐỂ BÀN

Lịch tết 2011 – VH B1 Lịch tết 2011 -PQ B2 – PQ B3 Lịch tết 2011 -HTG B4 Lịch tết 2011 -PQ B6 Lịch tết 2011 -PQ B8 Lịch tết 2011 – VH B10 Lịch tết 2011 – VH B12 Lịch tết 2011 – VH B14 Lịch 2011 BM62-63 Lịch 2011 BM64-65 Lịch 2011 BM66-67 Lịch 2011 BM68-69 Lịch [...]